Our Work

Silfvernagel

DESIGN STUDIO

TAKE A LOOK AT OUR WORK

 

När begreppet design används i samband med produktion är innebörden utformningen av planering och utförande. Fokus läggs på att förutse och skapa handlingsplaner som kan kompensera eventuella problem i utförandeprocessen. Design och produktion är sammanflätade i många kreativa yrken, som innebär att problemlösning är en del av utförandet och tvärtom.

STRÖMSHOLM - SWEDEN

Copyright @ All Rights Reserved